Spelregels

In deze spelregels wordt verstaan onder:

 • Pensioenvoorziening: een voorziening om fiscaal voordelig te sparen voor je pensioen. Het gaat uitsluitend om stortingen op je lijfrenterekening, de betaalde premies voor je lijfrenteverzekering of je vrijwillige extra stortingen in je pensioenfonds. Alle andere vormen van sparen voor je pensioen zijn uitgesloten. 
 • Aanvraagperiode: de periode waarover je een tegemoetkoming krijgt. Die periode is maximaal 12 maanden gerekend vanaf de datum van je aanvraag.
 1. Deze regeling staat open voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Aan de hand van de SBI-code waarmee je bij de KvK bent ingeschreven, stellen we vast of je tot de doelgroep behoort. Klik op de volgende link voor de doelgroep: SBI doelgroep lijst.
 2. Je kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage van 12 maanden in de kosten van je pensioenvoorziening. 
 3. Je ontvangt onze bijdrage achteraf op basis van de stortingen in je pensioenvoorziening gedurende de aanvraagperiode.
 4. Je kunt tot uiterlijk 12 weken na afloop van je aanvraagperiode onze bijdrage declareren. Daarna kan dat niet meer. 
 5. Onze bijdrage bedraagt 50% van je stortingen in je pensioenvoorziening met een maximum van € 300,- voor de gehele aanvraagperiode. 
 6. Als je op of na 1 april 2023 voor jezelf een pensioenvoorziening hebt geregeld, dan krijg je een stimulansbonus van € 120,-.
 7. Je mag maar één keer een aanvraag indienen, tenzij we je aanvraag afkeuren en vragen om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 8. Aanvragen kunnen alleen via de daarvoor bestemde website worden ingediend. Je kunt alleen via de mail vragen stellen over de afhandeling van je aanvraag. Er is geen telefonische helpdesk.
 9. Je hoort binnen vijf werkdagen per mail of je aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Je krijgt een aparte mail als je de stimulansbonus ontvangt. Is je aanvraag goedgekeurd, dan staan in de bevestigende mail instructies over hoe je de bijdrage kunt declareren. 
 10. Onze bijdrage in de kosten van pensioenvoorziening wordt vastgesteld aan de hand van je declaratie, ondersteund door betaalbewijzen, afschriften of overzichten van je pensioenvoorziening.
 11. Aanvragers kunnen verzocht worden om mee te werken aan steekproeven en algemeen onderzoek op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector.
 12. Het loket voor aanvragen is geopend vanaf 14 april 2023.

Het door de overheid beschikbare stimuleringsbudget voor Nu voor Later is beperkt. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget is.

Per kwartaal kan worden besloten Nu voor Later te wijzigen of te stoppen.